👤 فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
654 فالوور میکس ایرانی - سرور ۵ توضیحات 12,453 تومان 200000/200 فعال
655 فالوور میکس ایرانی - سرور 4 توضیحات 15,811 تومان 90000/100 فعال
584 فالوور ايرانی اینستاگرام - سرور 3 توضیحات 17,770 تومان 100000/200 فعال
585 فالوور خارجی اینستاگرام - سرور 3  توضیحات 20,568 تومان 45000/100 فعال
586 فالوور ايرانی اینستاگرام - سرور 2  توضیحات 23,367 تومان 400000/250 فعال
587 فالوور ايراني - سرور 1 [ 70 درصد ایرانی ] توضیحات 30,782 تومان 25000/100 فعال
588 فالوور ايراني - سرور ویژه [ 90 درصد ایرانی ] توضیحات 34,980 تومان 30000/100 فعال
❤️ لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
590 لایک میکس ایرانی - سرور 5 توضیحات 6,700 تومان 80000/200 فعال
591 لایک ایرانی - سرور 4 توضیحات 8,068 تومان 50000/100 فعال
592 لايک ايراني - سرور 3 توضیحات 10,256 تومان 100000/100 فعال
593 لایک خارجی اینستاگرام  توضیحات 10,802 تومان 10000/100 فعال
594 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 2 توضیحات 13,674 تومان 400000/100 فعال
595 لایک ايراني - سرور 1 [ 70 درصد ایرانی ] توضیحات 16,409 تومان 30000/100 فعال
596 لایک ايراني - سرور ویژه [ 100 درصد ایرانی ] توضیحات 20,511 تومان 25000/100 فعال
👁‍🗨 بازدید اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
598 بازديد پست اينستاگرام ( با هدیه دو سه برابری ) توضیحات 915 تومان 1000000000/1000 فعال
599 بازديد استوری اينستاگرام - همه استوری ها توضیحات 4,712 تومان 100000/100 فعال
💬 کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
600 کامنت تبریک تولد توضیحات 19,822 تومان 40/5 فعال
601 کامنت تبریک عمومی توضیحات 19,822 تومان 40/5 فعال
602 کامنت تعریف (پست علمی - جالب و ...) توضیحات 19,822 تومان 40/5 فعال
603 کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 19,822 تومان 40/5 فعال
604 کامنت تعریف و تمجید شخصی توضیحات 19,822 تومان 40/5 فعال
605 کامنت سلام و احوال پرسی توضیحات 19,822 تومان 40/5 فعال
606 کامنت ایرانی سفارشی توضیحات 19,822 تومان 1000/5 فعال
📺 IGTV اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
607 بازدید IGTV به همراه Impressions توضیحات 318 تومان 1000000/100 فعال
608 بازديد پست IGTV اينستاگرام  توضیحات 875 تومان 10000000/1000 فعال
609 بازدید IGTV به همراه Reach توضیحات 3,180 تومان 999000/20 فعال
610 لایک پست IGTV ايراني - سرور 2 توضیحات 16,154 تومان 10000/100 فعال
📈 آمار پیج اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
611 سیو پست اینستاگرام توضیحات 318 تومان 100000/20 فعال
616 سیو پست اینستاگرام توضیحات 3,180 تومان 350000/10 فعال
617  سیو مخصوص پست اینستاگرام توضیحات 14,840 تومان 100/100 فعال
🎭 ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
618 ممبر کانال فیک ارزان  توضیحات 5,512 تومان 5000/1000 فعال
619 ممبر اجباری کانال تلگرام ( هیدن ) توضیحات 12,402 تومان 30000/1000 فعال
620 ممبر فیک کانال تلگرام توضیحات 13,229 تومان 10000/1000 فعال
621 ممبر فیک کانال تلگرام - ریزش کم توضیحات 15,709 تومان 200000/1000 فعال
623 ممبر اجباری کانال تلگرام (هیدن) توضیحات 17,363 تومان 50000/1000 فعال
622 ممبر اجباری کانال تلگرام (عادی) توضیحات 20,670 تومان 30000/1000 فعال
624 ممبر فیک کانال تلگرام ( ریزش صفر ) توضیحات 27,946 تومان 50000/1000 فعال
🎭 ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
625 ممبر گروه فیک ارزان توضیحات 5,512 تومان 5000/1000 فعال
626 ممبر فیک گروه عمومی توضیحات 13,229 تومان 10000/1000 فعال
627 ممبر فیک گروه تلگرام توضیحات 15,709 تومان 30000/1000 فعال
628 اد اجباری گروه تلگرام (عادی) توضیحات 20,670 تومان 30000/1000 فعال
👁‍🗨 بازدید و لایک تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
632 بازدید تک پست تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی توضیحات 477 تومان 15000/100 فعال
633 بازدید 5 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی توضیحات 1,511 تومان 15000/100 فعال
629  لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام ویژه توضیحات 3,180 تومان 999000/20 فعال
634 بازدید 10 آخر پست تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی توضیحات 3,339 تومان 15000/100 فعال
635 بازدید 20 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی توضیحات 6,201 تومان 15000/100 فعال
636 بازدید 20 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی توضیحات 6,201 تومان 15000/100 فعال
637 بازدید 30 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی توضیحات 9,381 تومان 15000/500 فعال
638 بازدید 40 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی توضیحات 15,105 تومان 15000/500 فعال
639 بازدید 50 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی توضیحات 22,101 تومان 15000/500 فعال
630 لایک تلگرام ویژه توضیحات 27,984 تومان 200000/20 فعال
640 بازدید 100 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی توضیحات 30,210 تومان 15000/100 فعال
631 نظرسنجی تلگرام (رای گیری ، مسابقه و ...) توضیحات 62,837 تومان 100000/20 فعال
📲 نصب اپلیکیشن
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
644 افزایش نصب اپلیکیشن کافه بازار  توضیحات 14,575 تومان 50000/1000 فعال
🎥 سوشال سیگنال آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
641 افزایش بازدید ویدیو آپارات توضیحات 9,275 تومان 1000000/1000 فعال
643 افزایش دنبال کننده آپارات توضیحات 19,478 تومان 4000/100 فعال
642 افزایش لایک ویدیو آپارات توضیحات 26,235 تومان 100000/200 فعال
🌐 کاهش رتبه الکسا ( تضمینی )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
645 رتبه زیر 15000 ماهانه توضیحات 104,940 تومان 1/1 فعال
646 رتبه زیر 10000 ماهانه توضیحات 168,540 تومان 1/1 فعال
647 رتبه زیر 5000 ماهانه توضیحات 306,340 تومان 1/1 فعال
648 رتبه زیر 3000 ماهانه توضیحات 719,740 تومان 1/1 فعال
649 رتبه زیر 2000 ماهانه توضیحات 942,340 تومان 1/1 فعال
650 رتبه زیر 1000 ماهانه توضیحات 1,164,940 تومان 1/1 فعال