⏰ از معرفی پیکاسو اِستور به اطرافیانتان ، کسب درآمد داشته باشید ...
کسب درآمد !

سرویس ها

📱 اپل آی دی | Apple ID
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
104 اپل آیدی آماده توضیحات 49,000 تومان 1/1 فعال
105 اپل آیدی با ایمیل دلخواه توضیحات 80,000 تومان 1/1 فعال
📱 تبلیغات پاپ آپ | Popup
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
108 ۳۰۰ هزار ارسال پاپ آپ اینستاگرام توضیحات 350,000 تومان 1/1 فعال
109 750 هزار ارسال پاپ آپ اینستاگرام توضیحات 850,000 تومان 1/1 فعال
110 ۱۰۰۰ فالوور تضمینی پاپ آپ اینستاگرام توضیحات 1,650,000 تومان 1/1 فعال
111 ۱۰۰۰ فالوور تضمینی پاپ آپ اینستاگرام توضیحات 1,850,000 تومان 1/1 فعال
👨‍💼 خدمات فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
123 فالوور اینستاگرام - سرور 9 توضیحات 7,830 تومان 3000/100 فعال
4 فالوور میکس ايرانی - سرور 5 توضیحات 11,700 تومان 300000/200 فعال
5 فالوور میکس ايرانی - سرور 4 توضیحات 14,900 تومان 300000/100 فعال
7 فالوور ايرانی اینستاگرام - سرور 3 توضیحات 16,700 تومان 100000/100 فعال
8 فالوور خارجی اینستاگرام - سرور 3  توضیحات 19,400 تومان 200000/100 فعال
9 فالوور میکس ايرانی اینستاگرام - سرور 2  توضیحات 22,000 تومان 450000/200 فعال
10 فالوور ايرانی اینستاگرام - سرور 1 توضیحات 25,000 تومان 120000/100 فعال
11 فالوور ايرانی اینستاگرام - سرور ویژه توضیحات 33,000 تومان 180000/100 فعال
❤️ خدمات لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
12 لایک میکس ايرانی - سرور 5 توضیحات 5,000 تومان 200000/100 فعال
13 لایک ایرانی - سرور 4 توضیحات 7,600 تومان 80000/100 فعال
14 لايک ايرانی اینستاگرام - سرور 3 توضیحات 9,600 تومان 70000/100 فعال
15 لایک خارجی اینستاگرام  توضیحات 10,000 تومان 60000/100 فعال
16 لایک میکس ايراني - سرور 2 توضیحات 12,900 تومان 100000/100 فعال
17 لایک ايرانی اینستاگرام - سرور 1 توضیحات 16,700 تومان 120000/100 فعال
18 لایک ايرانی میکس - سرور ویژه توضیحات 19,300 تومان 180000/100 فعال
👁 خدمات بازدید اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
116 بازدید پست اینستاگرام توضیحات 1,000 تومان 4000000/200 فعال
107 بازدید پست اینستاگرام - سرور ارزان توضیحات 1,755 تومان 1000000/100 فعال
115 بازديد پست اینستاگرام - آنی توضیحات 2,900 تومان 4000000/200 فعال
20 بازدید پست اینستاگرام - سرور 4 توضیحات 5,700 تومان 800000/500 فعال
121 بازديد استوری اينستاگرام [ همه استوری ها ] توضیحات 5,700 تومان 90000/100 فعال
21 بازدید پست reel اینستاگرام - سرور 4 توضیحات 6,000 تومان 800000/500 فعال
19 بازدید پست اینستاگرام توضیحات 7,000 تومان 1000000/500 فعال
22 بازدید پست reel اینستاگرام توضیحات 7,300 تومان 1000000/500 فعال
106 بازدید پست اینستاگرام - سرور ویژه توضیحات 12,000 تومان 4000000/500 فعال
114 بازدید پست اینستاگرام - سرور ویژه توضیحات 21,000 تومان 5000000/200 فعال
122 بازدید لایو اینستاگرام توضیحات 188,800 تومان 100000/20 فعال
💬 خدمات کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
23 کامنت تبریک تولد توضیحات 22,815 تومان 80/5 فعال
24 کامنت تبریک عمومی توضیحات 22,815 تومان 80/5 فعال
25 کامنت تعریف (پست علمی - جالب و ...) توضیحات 22,815 تومان 120/5 فعال
26 کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 22,815 تومان 140/5 فعال
27 کامنت تعریف و تمجید شخصی توضیحات 22,815 تومان 170/5 فعال
28 کامنت سلام و احوال پرسی توضیحات 22,815 تومان 80/5 فعال
29 کامنت سفارشی ایرانی توضیحات 22,815 تومان 5000/10 فعال
📺 خدمات IGTV اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
31 بازدید IGTV اینستاگرام - سرور ارزان توضیحات 1,755 تومان 1000000/100 فعال
113 بازدید IGTV ارزان - سرور 8 توضیحات 5,265 تومان 3000000/100 فعال
68 بازدید پست igtv اینستاگرام - سرور 4 توضیحات 6,604 تومان 800000/500 فعال
67 بازدید پست igtv اینستاگرام توضیحات 7,874 تومان 1000000/500 فعال
32 لایک پست IGTV ايراني - سرور 2 توضیحات 9,525 تومان 50000/100 فعال
⚙️ خدمات کاربردی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
33 سیو پست اینستاگرام توضیحات 320 تومان 15000/20 فعال
38 سیو پست اینستاگرام توضیحات 3,200 تومان 15000/100 فعال
39  سیو مخصوص پست اینستاگرام ⭐️⚡️ توضیحات 5,000 تومان 100/100 فعال
👨‍💼 خدمات ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
41 ممبر فیک کانال تلگرام توضیحات 10,920 تومان 15000/1000 فعال
42 ممبر اجباری کانال تلگرام ( هیدن ) توضیحات 11,700 تومان 100000/1000 فعال
43 ممبر اجباری کانال تلگرام - سرور 2 (هیدن) توضیحات 13,260 تومان 50000/1000 فعال
44 ممبر فیک کانال تلگرام - ریزش کم ⚡️⭐️ توضیحات 14,820 تومان 200000/1000 فعال
45 ممبر اجباری کانال تلگرام (هیدن) توضیحات 16,380 تومان 50000/1000 فعال
46 ممبر اجباری کانال تلگرام (عادی) توضیحات 19,500 تومان 30000/1000 فعال
47 ممبر فیک کانال تلگرام ( ریزش صفر ) توضیحات 26,364 تومان 50000/1000 فعال
👨‍💼 خدمات ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
48 👤ممبر گروه فیک ارزان توضیحات 5,070 تومان 10000/1000 فعال
49 ممبر فیک گروه عمومی توضیحات 10,920 تومان 15000/1000 فعال
50 ممبر فیک گروه تلگرام توضیحات 14,820 تومان 100000/1000 فعال
51 اد اجباری گروه تلگرام (عادی) توضیحات 19,500 تومان 30000/1000 فعال
❓خدمات لایک و راَی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
53 50 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام توضیحات 10,000 تومان 1/1 فعال
54 100 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام توضیحات 17,000 تومان 1/1 فعال
55 لایک تلگرام - استارت آنی - این سرویس با نظرسنجی متفاوت است. توضیحات 26,400 تومان 50000/100 فعال
56 200 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام توضیحات 32,000 تومان 1/1 فعال
👁 خدمات بازدید / ویو تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
58 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 375 تومان 10000/100 فعال
59 بازدید 5 پست آخر تلگرام توضیحات 1,425 تومان 10000/100 فعال
60 بازدید 10 آخر پست تلگرام توضیحات 3,150 تومان 10000/100 فعال
61 بازدید 20 پست آخر تلگرام توضیحات 5,850 تومان 10000/100 فعال
64 بازدید 50 پست آخر تلگرام توضیحات 20,850 تومان 10000/100 فعال
65 بازدید 100 پست آخر تلگرام توضیحات 28,500 تومان 10000/100 فعال
66 بازدید پست تلگرام [ تعداد دلخواه ] ⭐️⚡️ توضیحات 35,200 تومان 300000/100 فعال
⚡ سوشال سیگنال گوگل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
69 بازدید کنندگان گوگل [ حفظ 20 ثانیه ] توضیحات 6,400 تومان 100000/1000 فعال
70 بازدید کنندگان گوگل [ِ رتبه بندی ویدئو ] توضیحات 12,800 تومان 100000/1000 فعال
⚡ سوشال سیگنال توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
71 بازدید ویدیو توییتر توضیحات 3,200 تومان 50000000/10 فعال
72 نظرسنجی توییتر - سرور 2  توضیحات 9,600 تومان 650000/10 فعال
⚡ سوشال سیگنال آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
73 افزایش بازدید ویدیو آپارات توضیحات 8,255 تومان 1000000/1000 فعال
74 افزایش لایک ویدیو آپارات توضیحات 24,765 تومان 100000/200 فعال
⚡ سوشال سیگنال یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
75 بازدید یوتیوب [ بدون پر کردن مجدد ] توضیحات 19,200 تومان 10000000/1000 فعال
76 بازدید یوتیوب - سرور 1 توضیحات 35,200 تومان 100000000/120 فعال
77 بازدید یوتیوب توضیحات 44,800 تومان 100000/100 فعال
78 لایک یوتیوب [ مادام العمر تضمین شده است ] ♻ توضیحات 140,800 تومان 100000/100 فعال
79 مشترکین یوتیوب [ ایالات متحده ] توضیحات 793,600 تومان 2000/10 فعال
⚡ سوشال سیگنال وبسایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
80 ترافیک وب سایت [ بازدید مستقیم ] توضیحات 3,200 تومان 1000000/500 فعال
81 ترافیک وب سایت ⭐ توضیحات 6,400 تومان 100000000/100 فعال
82 ترافیک وبسایت ⚡️⭐ توضیحات 12,800 تومان 1000000/100 فعال
⚡ سوشال سیگنال لینکدین
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
⚡ سوشال سیگنال فیسبوک
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
⚡ سوشال سیگنال پینترست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
85 دنبال کننده پینترست توضیحات 80,000 تومان 500000/50 فعال
86 لایک پینترست توضیحات 102,400 تومان 500000/50 فعال
⚡ سوشال سیگنال تیک توک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
87 بازدیدهای اضطراری تیک توک توضیحات 320 تومان 9990001/100 فعال
88 بازدید تیک توک  توضیحات 3,200 تومان 10000000/100 فعال
89 لایک تیک توک توضیحات 22,400 تومان 1000/100 فعال
⚡ سوشال سیگنال کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
90 پکیج بازدیدکنندگان اتاق کلاب هاوس توضیحات 89,600 تومان 1/1 فعال
91 پکیج دنبال کننده کلاب هاوس توضیحات 89,600 تومان 1/1 فعال
92 فالوور کلاب هاوس ایرانی - بسته ۵۰۰ تایی فقط یک بار برای هر اکانت - استارت از چند دقیقه تا ۲۴ ساعت توضیحات 198,000 تومان 500/500 فعال
93 فالوور زن ایرانی کلاب هاوس - بسته 100 تایی فقط یک بار برای هر اکانت ( 5 الی ۶۰ درصد هدیه) - استارت از چند دقیقه تا ۲۴ ساعت توضیحات 550,000 تومان 100/100 فعال
94 بازدید کننده روم ایرانی کلاب هاوس [ ارسال سریع ] توضیحات 677,350 تومان 2000/5 فعال
95 ممبر کلاب کلاب هاوس توضیحات 1,138,500 تومان 2000/10 فعال
96 فالوور کلاب هاوس ایرانی ( جدید ) توضیحات 1,138,500 تومان 3000/10 فعال
⚡ کاهش رتبه الکسا ( تضمینی )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
97 رتبه زیر 15000 ماهانه توضیحات 99,000 تومان 1/1 فعال
98 رتبه زیر 10000 ماهانه توضیحات 159,000 تومان 1/1 فعال
99 رتبه زیر 5000 ماهانه توضیحات 289,000 تومان 1/1 فعال
100 رتبه زیر 3000 ماهانه توضیحات 679,000 تومان 1/1 فعال
101 رتبه زیر 2000 ماهانه توضیحات 889,000 تومان 1/1 فعال
102 رتبه زیر 1000 ماهانه توضیحات 1,099,000 تومان 1/1 فعال
⚡ سوشال سیگنال نصب اپلیکیشن
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
103 🔸️افزایش نصب اپلیکیشن کافه بازار  توضیحات 13,750 تومان 50000/1000 فعال